Belastingen 2020, wie gaat erop vooruit?

Vanaf 2020 zijn er nog maar twee schijven voor de inkomstenbelasting. Voor de meeste Nederlanders zal dit gunstig zijn. Maar de Nederlanders met een hoger inkomen kunnen straks minder aftrekken.

Als je in 2020 minder dan € 68.507,00 verdiend dan betaal je 37,35% aan inkomstenbelasting. Is het inkomen hoger dan € 68.507,00 dan betaal je over het meerdere 49,5%. In 2019 is dit 51,75%.

Dit wil niet zeggen dat we meer overhouden. Aan de ene kant betalen we minder belasting en aan de andere kant hebben we minder aftrekposten.

Voor de AOW’ers zijn er vanaf 2020 drie belastingschijven.
Als het inkomen lager is dan ca. € 35.000,00 betaald men 19,45% belasting. Over het meerdere tot € 68.507,00 is het tarief 37,05%. 
En voor de gepensioneerde die een inkomen boven de € 68.507,00 heeft is het tarief identiek aan de niet AOW’er namelijk 49,5%

Hypotheekrente;
De hypotheekrente gaat ook veranderen in 2020, deze wordt naar beneden bijgesteld. In 2019 mocht je nog 49% aftrekken en in 2020 wordt dit 46%. 

In 2023 mag er nog maar maximaal 37,05% aan hypotheekrente afgetrokken worden. 

Aftrekposten;
Dit geldt niet alleen voor de hypotheekrente maar ook voor andere aftrekposten. Bijvoorbeeld alimentatie voor de ex partner giften e.d.

Spaargeld & Beleggingen;
Over het spaargeld blijven we ook in 2020 nog belasting betalen. De vrijstelling per persoon is voor 2020 vastgesteld op € 30.846,00.

Tevens zijn de forfaitaire tarieven waarmee de box III belasting mee wordt berekend verlaagd voor 2020.

Over een vermogen van €125k betaal je in 2019 € 372,00 en een voorlopige schatting over 2020 zou dit € 340,00 kosten.

De plannen voor de Box III gaat volgens het kabinet voor spaarders in 2022 wel interessant worden. Maar daar gaan we u later over infomeren.

Ik wens u allen hele gezellige feestdagen en een gezond 2020

Plaats een reactie