Het Persoonlijk Document: uw (financiële) zaken op orde

Laten we eerlijk zijn: veel mensen hebben geen duidelijk inzicht in hun persoonlijke financiële positie. In de loop van het leven heeft men allerlei verzekeringen, rekeningen en vaak pensioenpotjes opgebouwd. Partners weten soms niet van elkaar hoe de financiële situatie is. Zeker bij het klimmen van de jaren is het erg belangrijk om dit wél helder in kaart te hebben. Paul van Rossum kan dit samen met u doen. Hoe uitgebreid uw stapel ordners, mapjes of desnoods bureaulades ook is, hij schept orde, zorgt voor inzicht in uw vermogen en verdient zijn werkzaamheden vaak al terug door onnodige of dubbele verzekeringen te beëindigen. Belangrijk: Paul van Rossum verkoopt géén financiële producten, hij adviseert en begeleidt.

Wat Paul van Rossum opstelt is een Persoonlijk Document. Dit is een volledige, financiële inventarisatie van een klant. Alle persoonlijke gegevens, bezittingen, schulden, testamentaire beschikkingen etc. worden in een compact document vastgelegd. Zeker bij overdracht van uw bezittingen op de volgende generatie is dit een waardevol en behulpzaam document. Bij overlijden voorkomt een Persoonlijk Document onduidelijkheden bij een langstlevende partner of andere nabestaanden en zorgt deze informatie ervoor dat er geen vermogen tussen wal en schip belandt.

Het Persoonlijk document legt ook gegevens over telecombedrijven, energiemaatschappijen, goede doelen, abonnementen, uitkeringen en andere zaken vast.